Противпожарна заштита објеката

Остварујемо непосредним дежурством униформисаних ватрогасаца на штићеном објекту;

Пружамо услугу „Лица за послове заштите од пожара“ (Заступамо Вас пред инспекцијом);

Радимо израду Правила заштите од пожара и обуке запослених из заштите од пожара

Радимо послове референта заштите од пожара

Пружамо услуге противпожарне страже ха јавним скуповима и другим манифестацијама

ВЕСТИ
  • Све вести

    У суботу 18-тог августа 2018. године одржана је манифестација под називом

    „Дани Брестовичке бање 2018“

    Бања се показала у својој пуној величини и сјају. У склопу програма промовисани су обичаји, традиционална храна и пиће, етно радионице Источне Србије...