Физичко-техничко обезбеђење

Физичку заштиту запослених, имовине и капитала остварујемо непосредним дежурством униформисаних извршилаца на штићеном објекту.

Сигурност-АС посебну пажњу посвећује процесу селекције и пријему кадрова који ће обављати послове физичког обезбеђења.

При избору, водимо рачуна о старосној, образовној структури, као и о психо-физичким карактеристикама кандидата. Сходно томе, извршиоци на пословима обезбеђења, испуњавају све услове прописане Законом о оружју и муницији (Сл. Гласник РС 1/99), и имају завршену средњу, вишу и високу стручну спрему.

ВЕСТИ
  • Све вести

    У суботу 18-тог августа 2018. године одржана је манифестација под називом

    „Дани Брестовичке бање 2018“

    Бања се показала у својој пуној величини и сјају. У склопу програма промовисани су обичаји, традиционална храна и пиће, етно радионице Источне Србије...