Безбедност здравља на раду (БЗР)

 • Безбедност здравља на раду (БЗР) у складу са лиценцом издатом од министарства рада, управе за безбедност и здравље на раду
 • Израда акта о процени ризика
 • Ангажовање лица за послове БЗР
 • Вођење послова безбедности здравља на раду
 • Обука запослених из БЗР
 • Израда евиденционих образаца, Упутстaва и Правилника из области БЗР
ВЕСТИ
 • Све вести

  У суботу 18-тог августа 2018. године одржана је манифестација под називом

  „Дани Брестовичке бање 2018“

  Бања се показала у својој пуној величини и сјају. У склопу програма промовисани су обичаји, традиционална храна и пиће, етно радионице Источне Србије...